Styrelsen

Ordförande:
Kjell Thelberg
Tel: 076-800 00 58
E-post: kjell.thelberg48@gmail.com

Vice ordförande:
Åsa Sjöström

Kassör:
Lena Israelsson

Sekreterare:
Donald Forsten

Ledamot:
Thomas Winther

Ledamot:
Amanda Stendahl

Ledamot:
Hamid Salimi

Suppleant:

Maja Andersson

Revisor:
Alf Forsberg

Föreningens policy

Vi delar Parasport Sveriges värdegrund och arbetar utifrån förbundets Strategi 2025.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift är obligatoriska för att delta i föreningens verksamhet.

Föreningens medlemsavgift är fn 350 kr per år och familjeavgiften är 400 kr per år.

Stöd vår förening!

Vill du också stödja vår förening?
Vi kan tillsammans skapa ett samhälle som inkluderar alla –
det skulle gynna dig!

Så här gör du