Årsredovisningen för 2020 är nu klar. Tyvärr så kunde vi ju inte genomföra våra verksamheter som planerat p g a pandemin. Vi hoppas att andra hälften av detta år innebär att vi kan träffas i våra träningslokaler.

Årsberättelse verksamhetsplan 2020-2021

Resultatrapport 2020

Balanrapport 2020

Revisionsberättelse 2020 Parasport Umeå

Budget 2021