Föreningens årsmöte genomfördes 22 mars.

Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsplanen för 2018 hittar du under Föreningen Årsberättelser.

Den nya styrelsens sammansättning:

  • Kjell Thelberg, ordförande
  • Åsa Sjöström, vice ordförande
  • Lena Israelsson, kassör
  • Donald Forssten, sekreterare
  • Tomas Winther, ledamot
  • Amanda Stendahl, suppleant

Ari- Jukka Perkiömäki lämnade styrelsen efter många års engagemang och slit i föreningen. Vi önskar Ari lycka till med Paraskyttet!