Västerbottensnytt

Västerbottensnytt följer upp hur pandemin påverkar föreningslivet. Denna gång stod parasporten i fokus.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/idrottandet-minskar-bland-unga?fbclid=IwAR37tjCuxSQWKfaW7lA3_wp2PAgP90WcUICbIRhnoW7vFVGBc3Rxcf48HOs